Aktuality

září


Příprava biřmovanců fara –  lichou sobotu v 10,00 h

15/ 9 - 29/9 - 13/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11 - 8/12 - 22/12 2018

5/1 – 19/1 – 2/2 – 16/2 – 2/3 – 16/3 – 30/3 - 13/4 - 27/4 2019

Biřmování: 28.dubna 2019 ?


23. 9. - neděle - 9,45 - Farní kostel - Společně na cestách Evropy - ukončení.

28. 9. - pátek - Slavnost sv. Václava - Jemnice 8,30 - Budkov 19,00


říjen

7. 10. - neděle - Louka - poutní slavnost sv. Františka z Assisi

7. 10. - neděle - Ostojkovice - posvěcení kaplePozvání pro  biřmovance 2019

       Zahřívací kolo je každou sobotu v 18,00 ve farním kostele...   
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany

Sestry a bratři,

v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti.   Vaši čeští a moravští biskupové

Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v ČR požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého vyřešení jejich situace.
          Modlíme se za tělesně a duševně nemocné 
          a nezapomínáme je navštěvovat...


Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost nebo významná oslava,

                     je dnem pokání.

Forma pokání : 1. půst od masa nebo jiný kající skutek /sebezápor/,

                         2.  dále skutek lásky

                         3.  a nebo skutek zbožnosti / modlitba/.

                         Z těchto tří možností si lze vždy vybrat...


Eucharistický půst je 1 hodinu před každým přijímáním Svátosti oltářní.Lid, který nepečuje o své staré, a nezachází s nimi dobře, je lid bez budoucnosti!“
     Na pozadí obrazové zápletky tři jamujících seniorů z jazzového bandu, kam přichází mladík jako jeho nový člen, pak konstatuje papež, že „senioři mají moudrost a je jim svěřen velký úkol:
předávat životní zkušenost, historii rodiny, společenství i lidu".
      Nezapomínejme na naše seniory – vybízí závěrem papež František - aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.“


Milí bratři,

      Prosím, poděkujte všem, kteří v neděli  24. září 2017 přispěli do sbírky na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Celkový výtěžek sbírky bude zveřejněn na internetových stránkách fondu PULS po sečtení výše sbírky ze všech farností.

    Děkuji též všem všem,kteří přijali pozvání do velké rodiny malých dárců a staly se donátory.  Můžeme mít radost, že se tato dárcovská rodina každým dnem rozrůstá a již čítá téměř tisíc  donátorů z celé diecéze.

    Výrazem naší vděčnosti  je modlitba a mše svatá za donátory a na jejich úmysly, která je slavena každé první úterý v měsíci v 8.30 hodin  v kostele sv. Maří Magdaleny  Brně. https://fond.biskupstvi.cz/

Žehnám Vám i všem, které nosíte ve svém srdci+ Vojtěch

 

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 

       Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


Modlitební setkávání maminek s dětmi.

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství, ve kterém se 

scházíme vždy v pondělí od 9:00 na faře ke společné modlitbě.


Poselství mimořádného Svatého roku 2016:
Milosrdní jako Otec! 

       
                
    Modleme se za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině ,
mezi světovými mocnostmi a všemi, kteří chtějí nad druhými vládnout,
     prosme též za pronásledované křesťany a ukončení všech forem terorismu,
     a učinné řešení  pro všechny, kteří opustili své domovy a prosí nás o pomoc
     a za oběti přírodních katastrof a jejich pozůstalé, zvláště sirotky.
 
 
 
Církev - matka povolání.
Milosrdný Otče, který jsi pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary svého Svatého Ducha, daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci... papež František-modlitba za povolání

 

 

 

"Desatero" dle papeže Františka. /27.července 2014/ 

1. Žij a nechej žít

Každý z nás by se měl řídit tímto heslem, říká papež. Heslo je velmi podobné jednomu italskému hlásajícímu 'Pohybuj se vpřed a to samé dovol i druhým'.

2. Rozdávej druhým kousek sebe

,,Lidé mají být vůči svému okolí otevření a velkorysí,“ upozorňuje František, protože “pokud se stáhneme do sebe samých, riskujeme tím, že se staneme egocentriky.“

3. Životem postupuj klidně

Papež, který působil jako učitel literatury na střední škole a své znalosti z této oblasti využívá i dnes, se inspiruje románem Ricardo Guiraldese. V něm se hlavní hrdina gaučo Don Segundo Sombra ohlíží za svým životem. Don Segundo popisuje, že v mládí byl říčkou plnou kamení, kterého se nedokázal zbavit. V dospělosti rychle plynoucí řekou a ve stáří kaluží, na jejíž hladině je pohyb, i když minimální, znatelný. Svatý Otec řekl, že se mu obzvláště líbí přirovnání ke kaluži. Ta má podle něj schopnost pohybu doprovázeného laskavostí, pokorou a klidem.

4. Zdravý způsob trávení volného času

U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury a hraní si s dětmi, lituje papež. ,,Konsumerismus přináší úzkost a stres a obírá lidi o zdravý způsob trávení volného času,“ říká a vyzývá: ,,Třebaže mnoho rodičů pracuje dlouho do večera, musí si najít čas na své děti. Rodiny by rovněž během společného stolování měly vypnout televizi. Televize sice je důležitý zdroj informací, během jídla lidem ale znemožňuje vzájemnou komunikaci.“

5. Neděle je svátek

Podle papeže by se v neděli nemělo chodit do práce, protože neděle je dnem rodiny.

6. Důstojná pracovní místa

,,Hledejme inovativní způsob a vytvořme pro mladé lidi důstojná pracovní místa. Pokud se nám to nepodaří, propadnou mladí drogám a budou náchylnější k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát lidem jídlo podle mínění papeže nestačí. ,,Důstojnosti je dosaženo až tehdy, kdy domů přineseme jídlo za námi vydělané peníze,“ uzavírá.

7. Respekt k přírodě

Přírodu musíme respektovat a starat se o ni, uvádí hlava katolické církve. ,,Enviromentální degradace je jednou z největších výzev, před kterou stojíme. Otázka, jíž zcela ignorujeme, je: 'Nepáchá lidstvo sebevraždu tím, jak bezohledně a tyransky s přírodou zachází?'“

8. Nebuďme negativní

Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat být negativní. ,,Když mluvíme špatně o druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí. Umět se rychle přenést přes negativní věci je zdravé,“ uvádí.

9. Respektujme víru druhých

,,Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky vzájemné komunikaci. Přivádění druhých na svou víru je ten nejškodlivější a paralyzující aspekt všech náboženství.“ Svou myšlenku František následně rozvíjí: ,,Přístup 'Mluvím s tebou, abych tě přesvědčil', je špatný. Každá osoba vede dialog. Církev se rozrůstá tím, že k sobě nové členy něčím přitáhne, ne tím, že je přemlouvá.“

10. Pracujme pro mír

,,Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru musíme doslova křičet,“ komentuje papež a upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem ticha a klidu. ,,Mír není nikdy klidný. Mír musí být proaktivní a dynamický,“ uzavírá své myšlenky.