Aktuality


Informace: Covid-19 - aktuality na www.farnostjemnice.cz


1/ Bohoslužby se v Jemnici veřejně nekonají. /Viz dispens biskupa Vojtěcha/


2/ Mši sv. slouží kněz každý den sám na úmysl dárce - dle kalendáře

- další úmysly dávejte v obálce do pošt. schránky dveří sakristie.


3/ Předsíně farního kostela sv. Stanislava na náměstí jsou otevřeny

denně pro modlitbu a adoraci od 8,30 do 20,30.


V neděli je kostel otevřen pro svátost smíření a osobní modlitbu

od 8,00 do 8:30 a od 11:00 do 11:30 a odpoledne od 15:00 do 15:30


V úterý od 8:30 do 9:00 ve čtvrtek a v sobotu od 18:00 do 18:30 t

Pro sbírku je uprostřed kostela pokladnička – můžete se stát i donátory.


4/ Ve 20:00 jste každý den pozváni k rodinné modlitbě růžence

s dětmi alespoň desátek, popř. Křížovou cestu, Litanie loretánské apod.


5/ Čtěte Bibli , nejlépe každý den – stačí jeden verš – zvláště pak žalmy.


Využijte portály: Biskupství brno, www.víra.cz, a MšeOnline.cz

České katolické biblické dílo: www.biblickedilo.cz

Konference biskupů Slovenska vyhlásila rok 2020 jako Rok Božího slova.

Poslouchat můžete radio Proglas nebo Tv Noe a ostatní média.

Katolický týdeník - jako duchovní průvodce: www.katyd.cz


6/ Svatby, křty, pohřby a svátost nemocných a jiné potřeby

hlaste na můj mobil: 604 723 730


7/ Pro pomoc - nákupy, léky, sos, apod.

či naopak ochotu pomáhat potřebným - volejte na výše uvedené číslo.


8/ Vyhýbejte se zbytečným kontaktům s druhými, řešte věci telefonicky,

pozor na madla nákupních košíků, kliky dveří, zvonky, vracené peníze ap.


9/ Pandemii Covid-19 můžeme zpomalit ukázněností a její konec uspíšit

změnou našich vzájemných vztahů a chování.


10/ A nebojte se! Bůh o nás ví, má nás rád a chce nám v nouzi pomáhat.


Panna Maria nám vzkazuje: Mé Neposkvrněné srdce zvítězí!

Prosba ke Královně nebe i země,

i dík za ukončení celosvětové pandemie

roku 2020 má v Praze na Staroměstském náměstí již základy ...


V Jemnici 14, 16, 19.3.2020 o.Josef


Rádio Proglas nabízí katecheze pro školáky 1. stupně základní školy a přípravu letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně. Těšit se na ně můžete každý všední den od 10 hodin.

V pondělí je program věnovaný prvňákům, v úterý druhákům, ve středu třeťákům, ve čtvrtek je určen pro žáky 4. třídy a v pátek pro páťáky. +


Milé sestry, milí bratři,


vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:


Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.


Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná   Váš biskup  Vojtěch Brno, 12. 3. 2020


Všemohoucí Bože, posilni v nás ducha kajícnosti, abychom se v této postní době očistili pokáním a připravili se oslavit Velikonoce s čistým srdcem a vnitřní pravdivostí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Maria, Uzdravení nemocných,oroduj za nás.