Biřmování

Biřmování 2019

Zápis biřmovanců ročník 2004 a výše:  Sobota 3.3. 2018 v 18,30 - kostel sv. Stanislava

První společná akce: Květná sobota 24. března 2018 Brno – katedrála sv. Petra a Pavla

                                - setkání mládeže s biskupem Otcem Vojtěchem

Pozvání na sobotní mši sv. v 18,00 zaměřené na uvádění do Písma svatého
Prázdniny:
červenec – srpen

Příprava na faře –  lichou sobotu v 10,00 h

15/ 9 - 29/9 - 13/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11 - 8/12 - 22/12 2018

5/1 – 19/1 – 2/2 – 16/2 – 2/3 – 16/3 – 30/3 - 13/4 - 27/4 2019

Biřmování: 28.dubna 2019 v 10,00 - Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup


              

Biřmování - svátost křesťanské dospělosti
se obvykle uděluje po dovršení 14 roků, když žáci opouštějí ZŠ a pomalu se odpoutávají od zázemí domova a jsou vystaveni zřejmě první vážné zkoušce zděděné víry.

Latinský výraz confirmáre znamená upevnit. Biřmován je ten, který byl sice pokřtěn jako mimino, ale v dospívání se veřejně hlásí k víře. Při obřadu vedeného biskupem, nebo jeho zástupcem, přijímá pečeť darů Ducha Svatého.

Biřmování obvykle předchází roční příprava. Frekvence je tříletá:  2013, 2016, 2019.
Po domluvě je možná individuální příprava na přijetí svátosti, mimo stanovené roky,
a její slavení lze zajistit i v jiné farnosti, nebo přímo v Brně na Petrově.
Pozn. Z důvodů pokročilého věku, zdravotních i jiných.
 
Citáty:
 
Vatikán. „Nekoherentní křesťan působí pohoršení a pohoršení zabíjí,“ tato mocná slova pronesl dnes papež František v kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

V homilii si papež vzal podnět ze svátosti biřmování, která byla během bohoslužby udělena. „Kdo přijímá tuto svátost – řekl papež – dává najevo svoji vůli být křesťanem. Být křesťanem znamená dosvědčovat Ježíše Krista. Je to člověk, který smýšlí jako křesťan, cítí jako křesťan a jedná jako křesťan. Toto je koherence křesťanského života. Někdo může říci, že má víru, ale chybí-li mu jedna z těchto věcí, není křesťanem, něco nefunguje, je tu určitá nekoherence. A křesťané, kteří spořádaně a každodenně žijí tuto nekoherenci, působí velké zlo“              Papež František 27.2.2014. Dům sv.Marty

 


 

Papež: Biřmování není dílem lidí, nýbrž Boha                                  29.1.2014

Vatikán. Generální audience, která se konala na náměstí sv. Petra, se účastnilo přibližně 20 tisíc lidí, kteří přišli navzdory chladnému počasí a dešti. Papež František se dnes v rámci cyklu katechezí, který začal před třemi týdny, věnoval svátosti biřmování, poukázal na důležitost této svátosti, vyzval věřící k tomu, aby své děti vedli k přijetí této svátosti a v samotném závěru její význam shrnul takto:

Když přijmeme Ducha svatého do svého srdce a necháme jej působit, sám Kristus se v nás zpřítomňuje a nabývá podoby v našem životě; On sám se skrze nás modlí, odpouští, dodává naději a útěchu, slouží bratřím, stává se bližním těm, co jsou v nouzi a těm posledním, vytváří společenství a rozsévá pokoj. Pomyslete, jak důležité to je: skrze Ducha svatého sám Kristus přichází a koná toto vše mezi námi a pro nás! Proto je důležité, aby děti a mládež obdrželi svátost biřmování.
Drazí bratři a sestry, připomeňme si, že jsme přijali biřmování. My všichni! Připomeňme si to především proto, abychom za tento dar Pánu děkovali a žádali jej pak, aby nám pomohl žít jako opravdoví křesťané a kráčet vždy s radostí podle Ducha svatého, který nám byl dán.

Comments