Bohoslužby

25.5. sobota                      Sv. Bedy Ctihodného, kněze a uč. církve, sv. Řehoře VII., papeže,

                                                 sv. Marie Magdaleny de Pazzi, panny

18,00 Jemnice


26.5. 2019            Neděle - 6. velikonoční

8,00 a 9,45 Jemnice

10,00 Budkov – mše sv. Výročí - hasiči

16,30 Rancířov


27.5. Pondělí                       Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

18,00 Menhartice


28.5. Úterý

8,30 Jemnice


29.5. Středa

15,00 Budkov  + paní Marie Boudná z Oponešic


30.5. čtvrtek                     Slavnost Nanebevstoupení Páně

8,30 Jemnice

17,00 Budkov

18,00 Jemnice - kostelík sv. Víta


31.5. pátek                        Svátek Navštívení Panny Marie

17,30 Jemnice – májová pobožnost – kaple sv. Josefa

18,00 Jemnice

19,00 Budkov


1.6. sobota                       Pam. sv. Justina, mučedníka

 9,00 - 9,45 Jemnice - měsíční zpověď

11,00 Jemnice-křest

18,00 Jemnice

2.6. 2019             Neděle - 7. velikonoční

                                                 9.6. sbírka na Blízký Východ

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov

16,30 Rancířov


Papežova výzva k modlitbě růžence

Papež František v listě adresovaném Božímu lidu z 20. srpna t.r.napsal, že trpí-li jeden, trpí všichni. Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvi. Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence. Víme, že Panna Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové – až na jednoho – utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, na ochranu před útoky démona. Archanděl Michael je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem církve.“

Říká ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem.

„Touto výzvou – sděluje dnes vatikánské tiskové středisko – Svatý otec žádá věřící celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.


N á b o ž e n s t ví : školní rok 2018 - 2019


          12,00 - 12,45           13,00 - 13,45             14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ ________________________________________________

Pondělí 1. a 2. roč.           4.a 5. roč.                   8. a 9. roč

_____________________________________________________

Úterý       --------                  ---------                         --------

_____________________________________________________

Středa:   Budkov 12,00 13,00

_____________________________________________________

Čtvrtek      --------              3. roč.                           6. a 7. roč.
Modlitba matek

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství,

 v pondělí od 8:30 na faře ke společné modlitbě.


Modlíme se za mír na Ukrajině, mezi Izraelci a Palestinci, 

za pronásledované křesťany ve světě

a zastavení lokálního i světového terorismu.

 

           

Každé  poledne: Zdrávas Maria!  Prosme za Kristův  pokoj v nás, mezi námi a  ve světě.


 

Bůh nás povolal kázáním evangelia,

abychom dosáhli slávy  našeho Pána  Ježíše Krista.“     2 Sol 2,14

                     


 

  
Comments