Bohoslužby

20.7. sobota              Sv. Apolináře, biskupa a muč.

11,00 Jemnice-křest

18,00 Jemnice


21.7. 2019       Neděle – 16. neděle v mezidobí

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov

16,30 Rancířov


22.7. Pondělí               Svátek sv. Marie Magdalény

18,00 Oponešice


23.7. Úterý                   Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

8,30 Jemnice


24.7. Středa                 Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

18,00 Budkov

25.7. čtvrtek - kostel sv. Jakuba                  Svátek sv. Jakuba, apoštola

18,00 Jemnice - Podolí


26.7. pátek              Pam. sv Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

18,00 Jemnice

19,00 Budkov


27.7. sobota            Pam. sv. Gorazda a druhů

10,00 Jemnice - křest

11,00 Jemnice – svatba: p. Pokorný a sl. Jakšová

18,00 Budkov

18,00 Jemnice


28.7. 2019          Neděle – 17. neděle v mezidobí

Svatoannenská pouť - slouží Mons. Pavel Posád, biskup

8,00 a 9,45 Jemnice

9,00 Oponešice

11,15 Budkov

14,30 Budkov – Adorace a požehnání NSO

16,30 Rancířov


Papežova výzva k modlitbě růžence

Papež František v listě adresovaném Božímu lidu z 20. srpna2017 napsal, že trpí-li jeden, trpí všichni.      Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvi. Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence.        Víme, že Panna Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové – až na jednoho – utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, na ochranu před útoky démona. Archanděl Michael je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem církve.“

Říká ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem.

„Touto výzvou – sděluje dnes vatikánské tiskové středisko – Svatý otec žádá věřící celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.Modlitba matek

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství,

 v pondělí od 8:30 na faře ke společné modlitbě.


Modlíme se za mír na Ukrajině, mezi Izraelci a Palestinci, 

za pronásledované křesťany ve světě

a zastavení lokálního i světového terorismu.

 

           

Každé  poledne: Zdrávas Maria!  Prosme za Kristův  pokoj v nás, mezi námi a  ve světě.


 

Bůh nás povolal kázáním evangelia,

abychom dosáhli slávy  našeho Pána  Ježíše Krista.“     2 Sol 2,14

                     


 


 
Comments