Bohoslužby

1.7. Středa
Jemnice - 14,00 pohřeb + paní Zdenky Mitiskové *1932

Budkov 18,00


2.7. čtvrtek                - kostel sv. Jakuba

Jemnice 18,00


3.7. pátek                     První pátek návštěvy nemocných

                                         Svátek sv. Tomáše, apoštola

Jemnice 18,00

Budkov 19,00


4.7. sobota                 První sobota        Pam. Sv Prokopa, opata

Jemnice 9,00 - 9,45   měsíční zpověď              

Jemnice 18,00

5.7. 2020        Slavnost sv. Cyrila, mnicha Metoděje, biskupa,

                                      patronů Evropy a hl. patronů Moravy /13. ne. v mez./

Jemnice 8,00 a 9,45

Budkov 11,15

Rancířov 16,30


6.7. Pondělí        Sv. Marie Gorettiové, panny a muč.

8,30 Jemnice


7.7. Úterý

Jemnice 8,30


8.7. Středa

Budkov 18,00


9.7. čtvrtek - kostelík sv. Víta          Sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů muč.

Jemnice 18,00


10.7. pátek

Jemnice 18,00

Budkov 19,00


11.7. sobota              Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Jemnice 18,00


12.7. 2020 15. neděle v mezidobí

Jemnice 8,00 a 9,45

Budkov 11,15

Rancířov 16,30Vyzvedněte si přihlášku dětí na Ranč.


Papežova výzva k modlitbě růžence

Papež František v listě adresovaném Božímu lidu z 20. srpna2017 napsal, že trpí-li jeden, trpí všichni.      Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvi. Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence.        Víme, že Panna Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové – až na jednoho – utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, na ochranu před útoky démona. Archanděl Michael je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem církve.“

- říká ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem.

„Touto výzvou – sděluje dnes vatikánské tiskové středisko – Svatý otec žádá věřící celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.


Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.Modlitba matek

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství,

 v pondělí od 8:30 na faře ke společné modlitbě.   /momentálně přerušeno/


Modlíme se za mír na Ukrajině, mezi Izraelci a Palestinci, 

za pronásledované křesťany ve světě

a zastavení lokálního i světového terorismu.

 

           

Každé  poledne: Zdrávas Maria!  Prosme za Kristův  pokoj v nás, mezi námi a  ve světě.


 

Bůh nás povolal kázáním evangelia,

abychom dosáhli slávy  našeho Pána  Ježíše Krista.“     2 Sol 2,14

                     


 


 
Comments