Bohoslužby

18.1. sobota                Pam. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

                                        od 18. do 25.ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů

11,00 Jemnice: křtiny

18,00 Jemnice


19.1. 2020              Neděle – 2.neděle v mezidobí

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov

16,30 Rancířov


20.1. Pondělí                Sv. Fabiána a Šebestiána, muč

Budkov Adorační den: 9,00 Výstav NSO – 17,00 Mše sv.


21.1. Úterý                     Pam. sv. Anežky, panny a muč.

8,30 Jemnice


22.1. Středa                    Sv. Vincence, jáhna a muč.

17,00 Budkov


23.1. čtvrtek

Jemnice Adorační den - farní kostel : 9,00 výstav NSO do 17,00

18,00 mše. sv. - kostelík sv. Víta


24.1. pátek Pam. sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve

17,00 Budkov

18,00 Jemnice


25.1. sobota                       Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

                                                 od 18. do 25.ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů


26.1. 2020             Neděle – 3.neděle v mezidobí

                                                - neděle Božího Slova

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov

16,30 Rancířov


Kostel sv. Stanislava v Jemnici

Výstava fotografií: Člověk a víra

od 12.ledna do 16.února 2020

Přístupné během bohoslužeb


Papežova výzva k modlitbě růžence

Papež František v listě adresovaném Božímu lidu z 20. srpna2017 napsal, že trpí-li jeden, trpí všichni.      Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvi. Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence.        Víme, že Panna Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové – až na jednoho – utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, na ochranu před útoky démona. Archanděl Michael je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem církve.“

Říká ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem.

„Touto výzvou – sděluje dnes vatikánské tiskové středisko – Svatý otec žádá věřící celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.Modlitba matek

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství,

 v pondělí od 8:30 na faře ke společné modlitbě.


Modlíme se za mír na Ukrajině, mezi Izraelci a Palestinci, 

za pronásledované křesťany ve světě

a zastavení lokálního i světového terorismu.

 

           

Každé  poledne: Zdrávas Maria!  Prosme za Kristův  pokoj v nás, mezi námi a  ve světě.


 

Bůh nás povolal kázáním evangelia,

abychom dosáhli slávy  našeho Pána  Ježíše Krista.“     2 Sol 2,14

                     


 


 
Comments