Bohoslužby

20.3. Středa

15,00 Slavíkovice - pohřeb + paní Ludmily Slabé *1931

16,30 Budkov – křížová cesta a boh. slova se sv. přijímáním

18,00 Jemnice- Katecheze - kulturní dům


21.3. Čtvrtek

18,00 Jemnice - kostelík sv. Víta


22.3. Pátek

15,00 Jemnice - fara - ministranti

17,00 Budkov 16,45 zpovídání

17,30 Jemnice - Křížová cesta

18,00 Jemnice


23.3. Sobota                      Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa

14,00 Jemnice- Katecheze - kulturní dům

18,00 Jemnice


24.3. 2019               3.neděle postní

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov - po mši sv. křest

16,30 Rancířov


25.3. Pondělí                         Slavnost Zvěstování Páně

8,30 Jemnice

17,00 Budkov

18,00 Jemnice


26.3. Úterý

8,00 Jemnice - Křížová cesta

8,30 Jemnice


27.3. Středa

17,00 Budkov

18:00 Jemnice - Katecheze: kostel-vchod od školy


28.3. Čtvrtek

18,00 Jemnice - kostel sv. Jakuba


29.3. Pátek

15,00 Jemnice - fara - ministranti

17,00 Budkov 16,45 zpovídání

17,30 Jemnice - Křížová cesta

18,00 Jemnice


30.3. Sobota

10,00 Jemnice – biřmovanci na faře

14,00 Jemnice- Katecheze: kostel-vchod od školy

18,00 Jemnice


31.3. 2019           4.neděle postní /barva růžová/

-------------------------------- Začátek letního času---------------------------------

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov

16,30 Rancířov


Biřmovanci 2019:

30/3 – Jemnice - fara 10:00  / odevzdat vyplněné biř.lístky/

  7/4 – Jemnice – kostel 15:00 Křížová cesta

13/4 – Brno – setkání s otcem biskupem Vojtěchem v 9:00

                             / autobus odjíždí od školy v 6:00 / (100,- Kč)

27/4 - Velký Újezd: 10:00 Kaple sester-  přednáška a zpověď

                                      a venku - Zastavení Božího milosrdenství

                                     / doprava dle domluvy /

28/4 Jemnice - kostel 10:00 Udělování Svátosti biřmování


Papežova výzva k modlitbě růžence

Papež František v listě adresovaném Božímu lidu z 20. srpna t.r.napsal, že trpí-li jeden, trpí všichni. Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvi. Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence. Víme, že Panna Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové – až na jednoho – utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, na ochranu před útoky démona. Archanděl Michael je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem církve.“

Říká ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem.

„Touto výzvou – sděluje dnes vatikánské tiskové středisko – Svatý otec žádá věřící celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.


N á b o ž e n s t ví : školní rok 2018 - 2019


          12,00 - 12,45           13,00 - 13,45             14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ ________________________________________________

Pondělí 1. a 2. roč.           4.a 5. roč.                   8. a 9. roč

_____________________________________________________

Úterý       --------                  ---------                         --------

_____________________________________________________

Středa:   Budkov 12,00 13,00

_____________________________________________________

Čtvrtek      --------              3. roč.                           6. a 7. roč.
Modlitba matek

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství,

 v pondělí od 8:30 na faře ke společné modlitbě.


Modlíme se za mír na Ukrajině, mezi Izraelci a Palestinci, 

za pronásledované křesťany ve světě

a zastavení lokálního i světového terorismu.

 

           

Každé  poledne: Zdrávas Maria!  Prosme za Kristův  pokoj v nás, mezi námi a  ve světě.


 

Bůh nás povolal kázáním evangelia,

abychom dosáhli slávy  našeho Pána  Ježíše Krista.“     2 Sol 2,14

                     


 

  
Comments