Bohoslužby


Tiskové středisko ČBK - Církev.cz

Od 1. března nebude možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt. 

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi.

Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.

Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.  

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Celé znění usnesení Vlády ČR č. 216 (bohoslužeb se týká bod VI. odstavec 2) naleznete v příloze, stejně tak jako usnesení č. 198 platné pro dny 27. - 28. února.


28.2.2021           2. neděle postní

Jemnice 8,00 a 9,45

                               Budkov 11,15            Rancířov 16,30

1.3. Pondělí

Jemnice 18,00

Při mši sv. probíhá příprava biřmovanců – od 15 let výše, přidejte se.


2.3. Úterý

Jemnice 8,00 - křížová cesta

Jemnice 8,30


3.3. Středa

Budkov 17,00


4.3. čtvrtek           Sv. Kazimíra

Jemnice 18,00 - kostel sv. Jakuba


5.3. pátek           První pátek

Jemnice 14,30 - křížová cesta

Jemnice 15,00

Budkov 17,00 - zpovídání po mši sv.


6.3. sobota        První sobota

Jemnice 9,00 – 9,45 – měsíční zpovídání

Jemnice 18,00


7.3.2021             3. neděle postní

Jemnice 8,00 a 9,45

Budkov 11,15 Rancířov 16,30Předem děkujeme všem dárcům za nedělní "sbirku" - místo do košíčku na b.ú.

Bankovní účet: 1523946369/0800

Česká spořitelna - dary: rozlišení dle variabilních symbolů farností / v.s. /

Budkov: v.s.   64268900       Jemnice: v.s.  64268918         Rancířov: v.s. 60821108


Comments