Bohoslužby

22.9. 2019      Neděle – 25. neděle v mezidobí

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov

16,30 Rancířov


23.9. Pondělí             Pam. sv. Pia z Piatreceliny

18,00 Menhartice


24.9. Úterý

8,30 Jemnice


25.9. Středa

18,00 Budkov


26.9. čtvrtek             Sv. Kosmy a Damiána

18,00 Jemnice – kostel sv. Jakuba


27.9. pátek                Pam. sv. Vincence z Paula, kněze

18,00 Jemnice

19,00 Budkov


28.9. sobota             Slavnost sv. Václava, hl. patrona českého národa

7,00 Budkov             - doporučený svátek

8,30 Jemnice

11,00 Jemnice-křtiny

18,00 Jemnice


29.9. 2019            Neděle – 26. neděle v mezidobí

                             PULS - sbírka na kněze a pastoraci.

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov

16,30 Rancířov


Děti, které ve školním roce 2018/19 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, jsou zvány na setkání s otcem biskupem Vojtěchem do Brna na Petrov. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. září 2019. Své prvokomunikanty můžete přihlašovat do 17. září 2019 včetně. Ze školního vyučování je musí omluvit rodiče. Více informací, plakátek ke stažení i přihlašovací formulář najdete na našem webu:

http://kc.biskupstvi.czPapežova výzva k modlitbě růžence

Papež František v listě adresovaném Božímu lidu z 20. srpna2017 napsal, že trpí-li jeden, trpí všichni.      Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvi. Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence.        Víme, že Panna Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové – až na jednoho – utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, na ochranu před útoky démona. Archanděl Michael je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem církve.“

Říká ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem.

„Touto výzvou – sděluje dnes vatikánské tiskové středisko – Svatý otec žádá věřící celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.Modlitba matek

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství,

 v pondělí od 8:30 na faře ke společné modlitbě.


Modlíme se za mír na Ukrajině, mezi Izraelci a Palestinci, 

za pronásledované křesťany ve světě

a zastavení lokálního i světového terorismu.

 

           

Každé  poledne: Zdrávas Maria!  Prosme za Kristův  pokoj v nás, mezi námi a  ve světě.


 

Bůh nás povolal kázáním evangelia,

abychom dosáhli slávy  našeho Pána  Ježíše Krista.“     2 Sol 2,14

                     


 


 
Comments