Bohoslužby

17.1. Čtvrtek                      Pam. sv. Antonína, opata

18,00 Jemnice - kostel sv. Jakuba


18.1. Pátek                         Pam. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů   /týden modliteb.../

17,00 Budkov - zpovídání od 16,45

18,00 Jemnice


19.1. Sobota

10,00 Jemnice - biřmovanci

18,00 Jemnice


20.1. 2019               2. neděle v mezidobí

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov- Adorační den: Od 9,00 do 16,30, pak adorace a požehnání NSO.

16,30 Rancířov


21.1. Pondělí                Pam. sv. Anežky Římské, panny a muč.

18,00 Ostojkovice


22.1. Úterý                   Sv. Vincence, jáhna a muč.

8,30 Jemnice


23.1. Středa                 ADORAČNÍ DEN: Jemnice 9,00 – 18,00 BS a požehnání NSO

17,00 Budkov


24.1. Čtvrtek                Pam. sv. Františka Saleského, biskupa a uč.církve

18,00 Jemnice - kostelík sv. Víta


25.1. Pátek                   Svátek Obrácení svatého apoštola Pavla, apoštola

17,00 Budkov - zpovídání od 16,45

18,00 Jemnice


26.1. Sobota              Pam. sv. Timoteje a Tita, biskupů

10,00 Jemnice - sv.Jakub - pohřeb - pan Nápravník *1950

18,00 Jemnice


27.1. 2019      3. neděle v mezidobí

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov

16,30 Rancířov


Biřmovanci 2019 Jemnice - fara – lichá sobota od 10,00 do 11,00

2/2 – 16/2 – 2/3 – 16/3 – 30/3 - 13/4 --------- 27/4 2019 Biř. 28/4 2019Papežova výzva k modlitbě růžence

Papež František v listě adresovaném Božímu lidu z 20. srpna t.r.napsal, že trpí-li jeden, trpí všichni. Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvi. Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence. Víme, že Panna Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové – až na jednoho – utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, na ochranu před útoky démona. Archanděl Michael je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem církve.“

Říká ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem.

„Touto výzvou – sděluje dnes vatikánské tiskové středisko – Svatý otec žádá věřící celého světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.


N á b o ž e n s t ví : školní rok 2018 - 2019


          12,00 - 12,45           13,00 - 13,45             14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ ________________________________________________

Pondělí 1. a 2. roč.           4.a 5. roč.                   8. a 9. roč

_____________________________________________________

Úterý       --------                  ---------                         --------

_____________________________________________________

Středa:   Budkov 12,00 13,00

_____________________________________________________

Čtvrtek      --------              3. roč.                           6. a 7. roč.
Modlitba matek

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství,

 v pondělí od 8:30 na faře ke společné modlitbě.


Modlíme se za mír na Ukrajině, mezi Izraelci a Palestinci, 

za pronásledované křesťany ve světě

a zastavení lokálního i světového terorismu.

 

           

Každé  poledne: Zdrávas Maria!  Prosme za Kristův  pokoj v nás, mezi námi a  ve světě.


 

Bůh nás povolal kázáním evangelia,

abychom dosáhli slávy  našeho Pána  Ježíše Krista.“     2 Sol 2,14

                     


 

  
Comments