Bohoslužby

25.5. Pátek                        Sv. Bedy Ctihodného, kněze a uč.c.,sv. Řehoře VII., papeže

                                               sv. Marie Magdaleny de Pazzy, panny

                                               25. května – Mezinárodní den ztracených dětí

17,30 Jemnice- Podolí: Májová pobožnost

18,00 Jemnice- Podolí: Mše sv.

19,00 - 19,30 Budkov: Mše sv.

20,30 - 21,30 Jemnice – sv. Stanislav: Hudba, zpěv, meditace.

22,00 – 23,00 Jemnice- sv. Vít: Zpívané nešpory a četba z Bible s výkladem.


26.5. Sobota Pam. sv. Filipa Neriho, kněze

9,00 – 10,00 Jemnice – sv. zpověď pro děti, rodiče, kmotry a příbuzné

11,00 Jemnice: Křest

18,00 Jemnice


27. 5. 2018             Slavnost Nejsvětější Trojice

                                                     - první svaté přijímání: Jemnice 9,45 – Budkov 11,15

8,00 a 9,45 Jemnice            11,15 Budkov                  16,30 Rancířov


28.5. Pondělí

18,00 Oponešice


29.5. Úterý

8,30 Jemnice


30.5. Středa            Pam.sv.Zdislavy

18,00 Budkov


31.5. Čtvrtek           Slavnost Božího Těla – doporučený svátek

- kostelík sv. Víta      - poslední Májová

18,00 Jemnice         Svátek Navštívení Panny Marie


1.6. Pátek              - první sobota Pam. sv. Justina, muč

18,00 Jemnice

19,00 Budkov


2.6. Sobota           - první sobota sv. Marcelina a Petra , muč

                                   9,00 – 10,00 Jemnice – sv. zpověď

18,00 Jemnice


3. 6. 2018     9.neděle v mezidobí

8,00 a 9,45 Jemnice

11,15 Budkov - Slavnost Božího Těla

16,30 RancířovModlitba matek

Milá maminko, zveme tě do otevřeného společenství,

 v pondělí od 8:30 na faře ke společné modlitbě.


Modlíme se za mír na Ukrajině, mezi Izraelci a Palestinci, 

za pronásledované křesťany ve světě

a zastavení lokálního i světového terorismu.

 

           

Každé  poledne: Zdrávas Maria!  Prosme za Kristův  pokoj v nás, mezi námi a  ve světě.


 

Bůh nás povolal kázáním evangelia,

abychom dosáhli slávy  našeho Pána  Ježíše Krista.“     2 Sol 2,14

                     


 

  
Comments