Eucharistie


Děti, které ve školním roce 2019/20 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, jsou zvány na setkání s otcem biskupem Vojtěchem do Brna na Petrov. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2020. Své prvokomunikanty můžete přihlašovat do 17. září 2020 včetně. Ze školního vyučování je musí omluvit rodiče. Více informací, plakátek ke stažení i přihlašovací formulář najdete na našem webu:

http://kc.biskupstvi.cz


První svaté přijímání dětí v roce 2020
 7. června - Jemnice 9,45 
Boží Tělo 11.června 2020 sv. Vít v 18,00.
Brno 24/9 200 - pozvání otce biskupa Vojtěcha pro prvokomunikanty
 

Proč jsi tak smutná?

 Proč jsi tak smutná a proč pláčeš, Matko našeho Pána?

Která je příčina tvého žalu, jaká tvoje rána?

 

Slyšte mne tedy, mužové i ženy: Líto mně dětí!

Nedávno ještě Ježíše vítaly, teď letí do prokletí!

 

Za vašim příkladem jdou, ničemu nevěří – a co světí?

Žaludek, jazyk a svaly. Jsou bez Oběti.

 

Neradostně žijí, lhostejny ke všemu, nemají cíle,

Odvykly si klekat, a nesmyslná jest jejich píle.

 

To jste chtěli vědět, vězte to tedy: Líto mně dětí!

Nedávno ještě za Ježíšem běžely, teď už jen letí do prokletí.

V Tasově o Velikonocích 1942       Dp.Jakub Deml, farář

 
 
Eucharistie je svátost jednoty. Její slavení se děje při každé mši sv. zvláště v neděli.

V Leoniánském sakramentíří se o Eucharistii píše:

" kdykoliv se slaví památka této oběti, koná se dílo naší spásy."

Pozvání k účasti na hostině Beránkově je vyjádřeno mnoha Kristovými výroky:

"Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a já vás občerstvím."

"Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den."
Ježíš však zároveň varuje před svatokrádežným přijímáním.
 
Zprávy


5.2.2014

Papež: Slavení eucharistie je víc než pouhá hostina

Vatikán. Přes pokračující chladné a deštivé římské počasí přišlo i tuto středu na Svatopetrské náměstí přibližně 25 tisíc lidí, aby se zde účastnili generální audience Svatého otce. Papež František pokračoval v cyklu svých katechezí o svátostech víry, tentokrát o eucharistii, a mimo jiné řekl:

Slavení eucharistie je mnohem víc než pouhá hostina: je vlastní památkou Ježíšovy Paschy, ústředního tajemství spásy. „Památka“ neznamená jen vzpomínku, pouhou připomínku, nýbrž skutečnost, že kdykoli slavíme tuto svátost, účastníme se tajemství umučení, smrti a vzkříšení Krista. Eucharistie je vrcholem spásonosného Božího činu: Pán Ježíš se stává chlebem lámaným pro nás, neboť nás obdařuje svým milosrdenstvím a svou láskou, takže obnovuje naše srdce, naše bytí a způsob, kterým se vztahujeme k Němu a k bratřím. Proto, když přistupujeme k této svátosti, říká se jí „svaté přijímání“. To znamená, že mocí Ducha svatého nás účast na eucharistickém stolu jedinečně a hluboce připodobňuje Kristu a dává nám již nyní předběžně zakoušet plné společenství s Otcem, které bude charakterizovat nebeskou hostinu, kde se budeme se všemi svatými radovat z kontemplace Boha tváří v tvář.

Comments