Informace - aktuality

ADVENT - čas bdělosti 
              a duchovní obnovy před oslavou Kristova narození
Modlitbou nezmeškáš, postem nezhubneš, almužnou nezchudneš.  /Staročeské přísloví/

Roráty - farní kostel sv.Stanislava - středa 7,15

Adventní putování 
k Farářově kapličce nad Budkovem se koná 22.12.2013
/4.neděle adventní/ ve 13,15. Nezapomeňte lampy na Světlo z  Betléma.
Viz.Ohlášky

Kostelík sv.Víta
    Bohoslužby každý sudý čtvrtek v 18,00 /od 9.ledna 2014/

Kostel sv.Jakuba
    Bohoslužby každý lichý čtvrtek v 18,00

Sv.biskup Mikuláš ohlásil návštěvu Budkova v pátek po mši.sv.
Comments