Ministranti


Diecézní pouťministrantů na Vranov u Brna 5.5.2018
Východiskem pro ministranty Moravsko-Budějovického děkanátu
je 
kostel sv.Kateřiny v Šebrově - start v 9,00

Trasa měří 7 km - v 15,00 mše sv. na Vranově u Brna
s otcem biskupem Vojtěchem
brno.signaly.cz

Jsou borci nejen u oltáře, ale i ve flórbale

Ministranti - hoši od sv.Stanislava

Zveme všechny kluky do party borců, kteří v kostele nezabloudí a u oltáře jsou jako doma.
 Scházíme se každý pátek v 16,30 na faře a končíme ve farním kostele na mši sv. v 18,00 
Občas také prožijeme společně sobotu a zažíváme různá dobrodružství...

Comments