Náboženství 2017-2018

Výuka  náboženství probíhá na ZŠ v Jemnici
- učebna č. 5  za šatními skříňkami před jídelnou.  
Děti od 1-3 třídy čekají na vyučujícího v družině a tam se též po hodině vrací.
 
Katecheté: Hana Ukašíková: 724 968 088      1 a 2 tř.
                
                 P. Josef Brychta:  604 723 830      3 - 9 tř.
 
V případě uvolnění z výuky, pozdního příchodu atd., nás vždy kontaktujte na uvedená čísla.

 
            N á b o ž e n s t ví : školní rok 2017 - 2018


                       12,00 - 12,45          13,00 - 13,45              14,00 - 14,45

­­­­­­­­­__ ________________________________________________

Pondělí             1. roč.                 3. roč.                         6. a 7. roč

_____________________________________________________

Úterý                   2. roč.               5. roč.  /třída 5.a. - 1.patro/

_____________________________________________________

Středa: Budkov 12,00 , 13,00

_____________________________________________________

Čtvrtek              -------                   4. roč.                          8. a 9. roč. 
"Nechte maličkých přijít ke mně a nebraňte jim,
 neboť takovým patří Boží království."
 
 

Vyučují se děti od první do deváté třídy.

Zapojit se  mohou  ty děti, které rodiče přihlásí na začátku školního roku - viz zápis do seznamu dle ročníků v kostele. ( Po osobní domluvě s farářem je možné i dodatečné začlenění žáka  dle daných dispozic).  Viz Kontakt  

Ve třetí třídě  je výuka zaměřena na slavení prvního sv. přijímání a svátosti smíření (O Slavnosti Nejsvětější Trojice).

Učebnice se zapůjčují na rok, pracovní listy a sešity jsou zdarma.

Zápis probírané látky je důležité s dětmi znovu probrat a dovysvětlit potřebné.

Předpokladem pro plnění domácích úkolů jsou texty SZ a NZ - Bible.

Vyučování náboženství pomáhá rodičům při předávání víry dětem a předpokládá taktéž jejich společnou účast na nedělní mši sv.

Comments