Náboženství 2018-2019

Výuka  náboženství probíhá na ZŠ v Jemnici
- učebna č. 5  za šatními skříňkami před jídelnou.  
Děti od 1-3 třídy čekají na vyučujícího v družině a tam se též po hodině vrací.
 
Katecheté: Hana Ukašíková: 724 968 088      1 a 2 tř.
                
                Mgr. Josef Brychta:  604 723 830      3 - 9 tř.
 
V případě uvolnění z výuky, pozdního příchodu atd., nás vždy kontaktujte na uvedená čísla.

  N á b o ž e n s t ví : školní rok 2018 - 2019


           12,00 - 12,45                       13,00 - 13,45                     14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ _____________________________________________________________

Pondělí 1. a 2. roč.                           4. a 5. roč.                         8. a 9. roč

_____________________________________________________________

Úterý         --------                               ---------                                   --------

_____________________________________________________________

Středa: Budkov 12,00                       13,00

_____________________________________________________________

Čtvrtek        --------                            3. roč.                             6. a 7. roč.Výuka ve škole končí 6.6.2019 a  do konce června pokračuje praxí při liturgii.


 
"Nechte maličkých přijít ke mně a nebraňte jim,
 neboť takovým patří Boží království."
 
 

Vyučují se děti od první do deváté třídy.

Zapojit se  mohou  ty děti, které rodiče přihlásí na začátku školního roku - viz zápis do seznamu dle ročníků v kostele. ( Po osobní domluvě s farářem je možné i dodatečné začlenění žáka - dle daných dispozic).  Viz Kontakt  

Ve třetí třídě  je výuka zaměřena na přípravu k prvnímu sv. přijímání a svátosti smíření.

( První přijímání se pak koná obvykle o Slavnosti Nejsvětější Trojice).

Učebnice se zapůjčují na rok, pracovní listy a sešity jsou zdarma.

Zápis probírané látky je důležité s dětmi znovu probrat a dovysvětlit potřebné.

Předpokladem pro plnění domácích úkolů jsou texty SZ a NZ - Bible.

Vyučování náboženství pomáhá rodičům při předávání víry dětem a předpokládá taktéž jejich společnou účast na nedělní mši sv.

Comments