Náboženství 2019-2020


Rádio Proglas nabízí katecheze pro školáky 1. stupně základní školy a přípravu letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně. Těšit se na ně můžete každý všední den od 10 hodin.

V pondělí je program věnovaný prvňákům, v úterý druhákům, ve středu třeťákům, ve čtvrtek je určen pro žáky 4. třídy a v pátek pro páťáky. +


Výuka  náboženství probíhá na ZŠ v Jemnici
- učebna č. 5  za šatními skříňkami před jídelnou.  
Děti od 1-3 třídy čekají na vyučujícího v družině a tam se též po hodině vrací.
 
Katecheté: Hana Ukašíková:     724 968 088      1 a 2 tř.
                
                Mgr. Josef Brychta:  604 723 830      3 - 9 tř.
 
V případě uvolnění z výuky, pozdního příchodu atd., nás vždy kontaktujte na uvedená čísla.

  N á b o ž e n s t ví : školní rok 2019 - 2020


           12,00 - 12,45                       13,00 - 13,45                     14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ _____________________________________________________________

Pondělí 1. a 2. tř.                              3. a 4. tř.                         7. - 8. - 9. tř.

_____________________________________________________________

Úterý         --------                               ---------                                   --------

_____________________________________________________________

Středa: Budkov 12,00                       13,00

_____________________________________________________________

Čtvrtek        --------                           5 - 6. tř.                        Výuka náboženství na ZŠ končí od pondělí 11.06.2020 - pokračuje v kostele.


 
"Nechte maličkých přijít ke mně a nebraňte jim,
 neboť takovým patří Boží království."
 
 

Vyučují se děti od první do deváté třídy.

Zapojit se  mohou  ty děti, které rodiče přihlásí na začátku školního roku - viz zápis do seznamu dle ročníků v kostele. ( Po osobní domluvě s farářem je možné i dodatečné začlenění žáka - dle daných dispozic).  Viz Kontakt  

Ve třetí třídě  je výuka zaměřena na přípravu k prvnímu sv. přijímání a svátosti smíření.

( První přijímání se pak koná obvykle o Slavnosti Nejsvětější Trojice).

Učebnice se zapůjčují na rok, pracovní listy a sešity jsou zdarma.

Zápis probírané látky je důležité s dětmi znovu probrat a dovysvětlit potřebné.

Předpokladem pro plnění domácích úkolů jsou texty SZ a NZ - Bible.

Vyučování náboženství pomáhá rodičům při předávání víry dětem a předpokládá taktéž jejich společnou účast na nedělní mši sv.

Comments