Pohřeb - rozloučení

V náručí Boží odkud jsme vyšli,  večer se všichni sejdeme zas. 
Kdo by se děsil, kdo by se třás...                                                J. V. Sládek                                                                                                                                     
Je dobré telefonicky sdělit informaci o úmrtí - mobil.: 604 723 830
a zároveň domluvit setkání na faře ohledně vypravení pohřbu.   
 
"Když dohasíná život, ať v pozdním věku či na začátku své pozemské existence nebo z neznámých důvodů v nejlepších letech, nesmíme v tom vidět jen zpečeťující se biologický jev nebo uzavřený životní osud, ale i znovuzrození  a obnovené bytí, které je darováno Zmrtvýchvstalým tomu, kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce. Smrtí končí pozemská skušenost, ale smrtí zároveň pro každého z nás za hranicemi času začíná plný a nepomíjející život.                                                         Promluva  papeže Benedikta XVI. 25.února 2008
 
      Rozloučení v čase koronaviru začíná před  prvním hřbitovním křížem, pak následuje
průvod ke hrobu a obřady.
      Na zádušní mši sv. jdou do kostela jen blízcí pozůstalí.
Před oltář se k Velikonoční svíce může dát na stojan fotografie zesnulého.
/ velikost A3 a kytka/


 
 
 
 
 
 
 
Comments