Zaopatřování

Zaopatřování - svátost nemocných

"Pojďte ke mě všichni, kdo se lopotíte a já vás občerstvím."

Svátost nemocných
nabízí člověku duchovní povzbuzení a naději na uzdravení duše  i těla.
Uděluje se jednotlivě  nebo společně.
Jednotlivě - na osobní nebo tel výzvu v konkrétní situaci vážného ohrožení 
                    duševního nebo tělesného zdraví či života. viz Kontakt
                    Taktéž při pravidelných návštěvách kněze nebo při setkání v době vánoční či velikonoční.  
              Součástí obřadu je i sv. zpověď.
Společně o neděli Božího milosrdenství
              Svátost smíření je udělovaná  v sobotu před Květnou nedělí vždy od 9,00 do 9,45
               a týden před Vánočními svátky.
Comments