Kontakt

Římskokatolická farnost Jemnice

Náměstí Svobody 63, 675 31 Jemnice

farnostjemnice@dieceze.cz

Tel.: 568 450 376

IČO 64268918


Bankovní účet: 1523946369/0800     Česká spořitelna
                        - dary: rozlišení dle variabilních symbolů farností / v.s. /
 
Akce  2021: 
 
Budkov: v.s.   64268900
                     1. Odvodnění kostela sv.Martina - revize a oprava
                     2. Máme dva nové zvony - dar obcí Budkov a Oponešice
                     3. Obnova fasády věže kostela sv. Martina - třetí etapa.
 
Jemnice: v.s.  64268918
                     1. Fara: Oprava štítu. 2021
                     2. Sv. Stanislav: Obnova renezančního vstupu z náměstí.
                     3. Fara - Nátěr oken - 2022
 
Rancířov: v.s. 60821108
                    1. Oprava hlavního oltáře. 2021
                    2. Údržbové práce střechy fary 2021
                    3. Schodiště - instalace restaurovaných soch
 
Všem dobrodincům vyslovujeme poděkování. (Pamatujeme u oltáře a při modlitbě.)

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 

V neděli 24. září 2017 zazněla při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností. 

Farář a děkan 

Mons. Mgr. Josef Brychta        * 15.9.1949 Jabloňov   vysvěcen 30.6.1973 Brno

Mobil: +420 604 723 830

 
Služba v době nepřítomnosti: P.Michal Jelínek, SDB    mobil: 604 171 117
                                              
                                                Josef Krpoun  pastorační asistent
                                                                                     mobil: 775 052 653
 
Varhaníci:
 
Blažena Bastlová:   728 707 609
Bc. Josef Hofbauer: 607 513 425  viz sbor

Technik stavebních investic 

Josef Krpoun
 
Mobil: +420 775 052 653

krpoun@dieceze.cz.


Pastorační asistent jemnických farností

j.krpoun@seznam.cz


Účetní děkanství moravskobudějovického

Bc. Jana  Kiesewetterová

Mobil:  +420777854343

ucetni.morbudejovice@dieceze.cz


Nemocniční kaplan  pro Brno  P.Leo Zerhau 602 582 459   


www.ochrananezletilých.cz  - kontakt na pomoc obětem sexuálního zneužívání

                                              Monika Klimentová, vedoucí TS ČBK mobil: 731 625 984

                                              klimentova@cirkev.cz

www.vaticannews.va         Vatikánské rádio


j.krpoun@seznam.cz       - technik stavebních investicSprávce webu

Mgr. Marek Stehlík

Mobil: +420 605 708 635

carduel3@gmail.com

Comments