Biřmování

Biřmování - svátost křesťanské dospělosti

se v naší farnosti uděluje  vždy společně  po třech letech:    2025 - 2028 - 2031 ...

nebo jednotlivě  - po idividuální domluvě a následné přípravě 

se slavením v nejbližším okolím nebo v Brně na Petrově.


V roce 2024 po prázdninách začne  příprava na  biřmování v roce  2025.


 Bez Ducha svatého je Bůh vzdálený,

Kristus zůstává v minulosti,

evangelium je mrtvým slovem,

církev pouhou organizací,

autorita se stane nástrojem ovládání lidí,

misie pouhou propagandou,

liturgie vzpomínkovým rituálem nebo zaklínadlem

a z křesťanství nám zbude zotročující morálka."

                                              Ignác z Antiochie          

Biřmování - svátost křesťanské dospělosti

se obvykle uděluje po dovršení 14 roků, když žáci opouštějí ZŠ a pomalu se odpoutávají od zázemí domova a jsou vystaveni zřejmě první vážné zkoušce zděděné víry.

Latinský výraz confirmáre znamená upevnit. Biřmován je ten, který byl sice pokřtěn jako mimino, ale v dospívání se veřejně hlásí k víře. Při obřadu vedeného biskupem, nebo jeho zástupcem, přijímá pečeť darů Ducha Svatého.

Biřmování obvykle předchází roční příprava. Frekvence je tříletá:  2013, 2016, 2019.

Po domluvě je možná individuální příprava na přijetí svátosti, mimo stanovené roky,

a její slavení lze zajistit i v jiné farnosti, nebo přímo v Brně na Petrově.

Pozn. Z důvodů pokročilého věku, zdravotních i jiných.

 

Vatikán. „Nekoherentní křesťan působí pohoršení a pohoršení zabíjí,“ tato mocná slova pronesl dnes papež František v kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

V homilii si papež vzal podnět ze svátosti biřmování, která byla během bohoslužby udělena. „Kdo přijímá tuto svátost – řekl papež – dává najevo svoji vůli být křesťanem. Být křesťanem znamená dosvědčovat Ježíše Krista. Je to člověk, který smýšlí jako křesťan, cítí jako křesťan a jedná jako křesťan. Toto je koherence křesťanského života. Někdo může říci, že má víru, ale chybí-li mu jedna z těchto věcí, není křesťanem, něco nefunguje, je tu určitá nekoherence. A ti, kteří si říkají křesťané a přesto každodenně žijí tuto nekoherenci, působí velké zlo“                                                                                                                                                                         Papež František 27.2.2014. Dům sv.Marty