Kontakt

Římskokatolická farnost Jemnice

Náměstí Svobody 63, 675 31 Jemnice

farnostjemnice@dieceze.cz

Tel.: 568 450 376

IČO 64268918

Bankovní účet: 1523946369/0800 Česká spořitelna

- dary: rozlišení dle variabilních symbolů farností / v.s. /

Akce 2021:

Budkov: v.s. 64268900

1. Odvodnění kostela sv.Martina - revize a oprava

2. Máme dva nové zvony - dar obcí Budkov a Oponešice

3. Obnova fasády věže kostela sv. Martina - třetí etapa.

Jemnice: v.s. 64268918

1. Fara: Oprava štítu. 2021

2. Sv. Stanislav: Obnova renezančního vstupu z náměstí.

3. Fara - Nátěr oken - 2022

Rancířov: v.s. 60821108

1. Oprava hlavního oltáře. 2021

2. Údržbové práce střechy fary 2021

3. Schodiště - instalace restaurovaných soch

Všem dobrodincům vyslovujeme poděkování. (Pamatujeme u oltáře a při modlitbě.)

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

V neděli 24. září 2017 zazněla při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.Děkan, farář a kaplan

Mons. Mgr. Josef Brychta * 15.9.1949 Jabloňov vysvěcen 30.6.1973 Brno

Mobil: +420 604 723 830

josefbrychta@seznam.cz

Kaplan: Th.Lic. David Ambrož

Mobil: 731 402 165

Služba v době nepřítomnosti: P.Michal Jelínek, SDB mobil: 604 171 117

Josef Krpoun pastorační asistent

mobil: 775 052 653

Varhaníci:

Blažena Bastlová: 728 707 609

Bc. Josef Hofbauer: 607 513 425 viz sbor


Technik stavebních investic

Josef Krpoun

Mobil: +420 775 052 653

krpoun@dieceze.cz.


Pastorační asistent jemnických farností

j.krpoun@seznam.cz


Účetní děkanství moravskobudějovického

Bc. Jana Kiesewetterová

Mobil: +420777854343

ucetni.morbudejovice@dieceze.cz


Nemocniční kaplan pro Brno

P. Leo Zerhau 602 582 459


www.ochrananezletilých.cz - kontakt na pomoc obětem sexuálního zneužívání

Monika Klimentová, vedoucí TS ČBK mobil: 731 625 984

klimentova@cirkev.cz

www.vaticannews.va Vatikánské rádio


Správce webu

Mgr. Marek Stehlík

Mobil: +420 605 708 635

carduel3@gmail.com