Kontakt

Římskokatolická farnost Jemnice

Náměstí Svobody 63, 675 31 Jemnice

Tel.: 568 450 376

IČO 64268918

Bankovní účet: 1523946369/0800     Česká spořitelna

                        - dary: rozlišení dle variabilních symbolů farností / v.s. /

 

Akce  2024: 

 

Budkov: v.s.   64268900

                     1. Údržba  bytové jednotky na faře  -  pro utečence z Ukrajiny.

                

Jemnice: v.s.  64268918

                     1. Fara: Oprava vrat do náměstí a nátěr oken.

                     2. Druhá  etapa obnovy hlavního oltáře sv. Stanislava ve farním kostele. 

                    

Rancířov: v.s. 60821108

                    1. Oprava hlavního oltáře - pokračování v roce 2024.

                    2. Údržbové práce střechy fary a věže kostela.

                    3. Úprava prostranství  před  farním kostelem .

 

Všem dobrodincům vyslovujeme poděkování. (Pamatujeme u oltáře a při modlitbě.)

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 

V neděli 24. září 2017 zazněla při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností. 


Děkan, farář a kaplan

Mons. Mgr. Josef Brychta        * 15.9.1949 Jabloňov   vysvěcen 30.6.1973 Brno

Mobil: +420 604 723 830

josefbrychta@seznam.cz


  Th.Lic. David Ambrož 

Mobil:  731 402 165

 

Služba v době nepřítomnosti: P.Michal Jelínek, SDB    mobil: 604 171 117

                                              

Varhaníci:

Blažena Bastlová:   728 707 609

Bc. Josef Hofbauer: 607 513 425  viz sbor


Děkanství Moravské Budějovice

   https://www.dekanstvi.cz/bannery/5                      


Technik stavebních investic 

Josef Krpoun 

Mobil: +420 775 052 653

krpoun@dieceze.cz.


Moderátorka pastoračních aktivit brněnského biskupství - pro Moravskobudějovický děkanát:

 veronika.lojdova@centrum.cz     mobil: 604 583 496


Pastorační asistent jemnických farností

j.krpoun@seznam.cz   

775 052 653


Účetní děkanství moravskobudějovického

Bc. Jana  Kiesewetterová

Mobil:  +420777854343

ucetni.morbudejovice@dieceze.cz


Nemocniční kaplan  pro Brno 

 P. Leo Zerhau 602 582 459   


www.ochrananezletilých.cz  - kontakt na pomoc obětem sexuálního zneužívání

                                              Monika Klimentová, vedoucí TS ČBK mobil: 731 625 984

                                              klimentova@cirkev.cz

www.vaticannews.va         Vatikánské rádio


Správce webu

Mgr. Marek Stehlík

Mobil: +420 605 708 635

carduel3@gmail.com