Excurrendo farnosti: Budkov, Rancířov

Archiv videí z bohoslužeb a pobožností z Budkova

Římskokatolická farnost Budkov

Budkov 3

675 42 Budkov

se sídlem: Náměstí Svobody 63

675 31 Jemnice

IČO 64268918

Bankovní účet 1523946369/0800

Římskokatolická farnost Rancířov

Rancířov 36

378 81 Slavonice

se sídlem: Náměstí Svobody 63

675 31 Jemnice

IČO 64268918

Bankovní účet 1523946369/0800

www.ranc.jemnice.cz