BohoslužbyNeděle 4/6 2023                   Slavnost Nejsvětější Trojice

Jemnice 8,00

Jemnice 9,45 - první sv. přijímání

Budkov 11,15

Rancířov 16,30

 

Pondělí 5/6 Pam. sv. Bonifáce, biskupa a muč.

----------------

Úterý 6/6 Sv. Norberta, biskupa

Jemnice 8,30


Středa 7/6

Budkov 18,00


Čtvrtek 8/6 - Slavnost Těla a Krve Páně - farní kostel - doporuč. sv.

Jemnice 18,00 Za Josefa Křivánka, sestru, rodiče, za rodiče Liškovy a celou přízeň.


Pátek 9/6 Sv. Efréma, jáhna a uč.c.

Jemnice: 15,00

Budkov 18,30 Svátost smíření před prvním sv. přijímáním

Budkov: 19,00


Sobota 10/6

Jemnice - Podolí: 11,00 - mše sv. za + pana Hrbka

Jemnice 18,00


Neděle 11/6 2023              10. neděle v mezidobí

Jemnice 8,00 Za Josefa Hotaře, rodiče a duše v očistci.

Jemnice 9,45 Za rodinu Tauferovu, Láníkovu, Mátlovu a příbuzné.

Budkov 11,15 Boží Tělo - první sv. přijímání - průvod  s NSO na náves ke kapličce.

Rancířov 16,3020/6 Kostelní Vydří 9,00 – setkání dětí – Mše sv. a soutěže...