Eucharistie


První svatá zpověď pro děti  3.červen 2023 - sobota v 9,00- 9,30   / i  pro rodiče /

 První svaté přijímání dětí v roce 2023:  Jemnice 4/6    Budkov 11/6

 4. červen -  neděle  - Slavnost  Nejsvětější Trojice - Jemnice 9,45 

  8.červen  2023  - čtvrtek - Boží Tělo - Jemnice - farní kostel v 18,00.   / Košíčky s květy./

11. červen - neděle  Budkov v 11,15  - První sv. přijímní a Slavnost Božího Těla - a průvod ke kapličce na návesEucharistie je svátost jednoty. Její slavení se děje při každé mši sv. zvláště v neděli.

V Leoniánském sakramentíří se o Eucharistii píše:

" ... kdykoliv se slaví památka této oběti, koná se dílo naší spásy."

Pozvání k účasti na hostině Beránkově je vyjádřeno mnoha Kristovými výroky:

"Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a já vás občerstvím."

"Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den."

Ježíš však zároveň varuje před svatokrádežným přijímáním.

 

Proč jsi tak smutná?

 Proč jsi tak smutná a proč pláčeš, Matko našeho Pána?

Která je příčina tvého žalu, jaká tvoje rána?

 

Slyšte mne tedy, mužové i ženy: Líto mně dětí!

Nedávno ještě Ježíše vítaly, teď letí do prokletí!

 

Za vašim příkladem jdou, ničemu nevěří – a co světí?

Žaludek, jazyk a svaly. Jsou bez Oběti.

 

Neradostně žijí, lhostejny ke všemu, nemají cíle,

Odvykly si klekat, a nesmyslná jest jejich píle.

 

To jste chtěli vědět, vězte to tedy: Líto mně dětí!

Nedávno ještě za Ježíšem běžely, teď už jen letí do prokletí.

V Tasově o Velikonocích 1942       Dp.Jakub Deml, farář

 

 

5.2.2014

Papež: Slavení eucharistie je víc než pouhá hostina

Vatikán. Přes pokračující chladné a deštivé římské počasí přišlo i tuto středu na Svatopetrské náměstí přibližně 25 tisíc lidí, aby se zde účastnili generální audience Svatého otce. Papež František pokračoval v cyklu svých katechezí o svátostech víry, tentokrát o eucharistii, a mimo jiné řekl:

Slavení eucharistie je mnohem víc než pouhá hostina: je vlastní památkou Ježíšovy Paschy, ústředního tajemství spásy. „Památka“ neznamená jen vzpomínku, pouhou připomínku, nýbrž skutečnost, že kdykoli slavíme tuto svátost, účastníme se tajemství umučení, smrti a vzkříšení Krista. Eucharistie je vrcholem spásonosného Božího činu: Pán Ježíš se stává chlebem lámaným pro nás, neboť nás obdařuje svým milosrdenstvím a svou láskou, takže obnovuje naše srdce, naše bytí a způsob, kterým se vztahujeme k Němu a k bratřím. Proto, když přistupujeme k této svátosti, říká se jí „svaté přijímání“. To znamená, že mocí Ducha svatého nás účast na eucharistickém stolu jedinečně a hluboce připodobňuje Kristu a dává nám již nyní předběžně zakoušet plné společenství s Otcem, které bude charakterizovat nebeskou hostinu, kde se budeme se všemi svatými radovat z kontemplace Boha tváří v tvář.