Pohřeb - rozloučení

V náručí Boží odkud jsme vyšli, večer se všichni sejdeme zas.

Kdo by se děsil, kdo by se třás... J. V. Sládek

Je dobré telefonicky sdělit informaci o úmrtí - mobil.: 604 723 830

a zároveň domluvit setkání na faře ohledně vypravení pohřbu.

"Když dohasíná život, ať v pozdním věku či na začátku své pozemské existence nebo z neznámých důvodů v nejlepších letech, nesmíme v tom vidět jen zpečeťující se biologický jev nebo uzavřený životní osud, ale i znovuzrození a obnovené bytí, které je darováno Zmrtvýchvstalým tomu, kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce. Smrtí končí pozemská skušenost, ale smrtí zároveň pro každého z nás za hranicemi času začíná plný a nepomíjející život. Promluva papeže Benedikta XVI. 25.února 2008

Rozloučení v čase koronaviru začíná před prvním hřbitovním křížem, pak následuje

průvod ke hrobu a obřady.

Na zádušní mši sv. jdou do kostela jen blízcí pozůstalí.

Před oltář se k Velikonoční svíce může dát na stojan fotografie zesnulého.

/ velikost A3 a kytka/

. Viz Kontakt