Zaopatřování

Zaopatřování - svátost nemocných

"Pojďte ke mě všichni, kdo se lopotíte a já vás občerstvím."

Svátost nemocných nabízí člověku duchovní povzbuzení a naději na uzdravení duše i těla.

Uděluje se jednotlivě nebo společně.

Jednotlivě - na osobní nebo tel výzvu v konkrétní situaci vážného ohrožení

duševního nebo tělesného zdraví či života. viz Kontakt

Taktéž při pravidelných návštěvách kněze nebo při setkání v době vánoční či velikonoční.

Součástí obřadu je i sv. zpověď.

Společně o neděli Božího milosrdenství.

Svátost smíření je udělovaná v sobotu před Květnou nedělí vždy od 9,00 do 9,45

a týden před Vánočními svátky.