Informace 

Farnost Jemnice:

Farní kostel sv. Stanislava

                                                          Nedělní  bohoslužby 8,00 a 9,45

Kostelík sv. Víta

                                                         Bohoslužby každý sudý čtvrtek v 18,00

Kostel sv. Jakuba

                                                        Bohoslužby každý lichý čtvrtek v 18,00

Advent 2022 - 23

 Farářova kaplička  -   18/12    4. adventní neděle ve 13,15

Postní doba

Křížová cesta  -  26/3     5. postní neděle v 15,00   autor Jaroslav Slezinger

Farní odpoledne

Velikonoce

Velikonoční plesání - 14/4   pátek Vel .oktáv  18,00 - 24,00

První sv. přijímání:  4/6    Slavnost Nejsvětější Trojice

Boží Tělo    8/6   čtvrtek  18,00

Svatovítská pouť

Neděle  18. červen: mše sv. v 8,00 a 10,00 - kostelík sv. Víta

Svatých Cyrila a Metoděje   5/7 -  středa  8,30

Kostelní Vydří  15/7 v 10,00

Slavnost všech Svatých 1/11 - středa 

Dušičky    2/11 - čtvrtek 

Krista Krále 26/11

4. adventní neděle a Štědrý den  24/12  - Farářova kaplička 13,15

Půlnoční: Rancířov 16,30 - Budkov  22,00 - Jemnice 24,00