Roční program

Farnost Jemnice:

Farní kostel sv. Stanislava

                                                          Nedělní  bohoslužby 8,00 a 9,45

Kostelík sv. Víta

                                                         Bohoslužby každý sudý čtvrtek v 18,00

Kostel sv. Jakuba

                                                        Bohoslužby každý lichý čtvrtek v 18,00

Advent 2023 - 24

 Farářova kaplička  -   17/12   3. adventní neděle ve 13,15

Postní doba

Křížová cesta  -  17/3     5. postní neděle v 15,00   -  Jaroslav Šlezinger

Farní odpoledne

Velikonoce

28/3 Zelený čtvrtek

29/3 Velký pátek

30/3 Velikonoční vigilie 

31/3 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční plesání - 5/4   pátek Vel .oktáv  18,00 - 24,00

První sv. přijímání: 26/5    Slavnost Nejsvětější Trojice

Boží Tělo   30/5   čtvrtek  18,00

Svatovítská pouť

Neděle  16. červen: mše sv. v 8,00 a 10,00 - kostelík sv. Víta

Svatých Cyrila a Metoděje   5/7 - pátek  8,30

Kostelní Vydří  14/7 v 10,00

Slavnost všech Svatých 1/11 

Dušičky    2/11 

Krista Krále 24/11

2024/25

1/12  1. adventní neděle  

23/12   4. adventní neděle -   Farářova kaplička ve 13,15

 24/12 Štědrý den  

                                   Půlnoční:      Rancířov 16,30 - Budkov  22,00 - Jemnice 24,00

25/12 Slavnost Narození Páně