Roční přehled

Farnost Jemnice:

Farní kostel sv. Stanislava

                                                          Nedělní  bohoslužby 8,00 a 9,45

Kostelík sv. Víta

                                                         Bohoslužby každý sudý čtvrtek v 18,00

Kostel sv. Jakuba

                                                        Bohoslužby každý lichý čtvrtek v 18,00

Advent 2024-25

 Farářova kaplička  -   22/12   4. adventní neděle ve 13,15


Postní doba

Křížová cesta  -  17/3     5. postní neděle v 15,00   -  Jaroslav Šlezinger

Farní odpoledne

Velikonoce

28/3 Zelený čtvrtek

29/3 Velký pátek

30/3 Velikonoční vigilie 

31/3 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

5/4 - pátek Velikonoční plesání - kulturní dům 18,00 - 24,00

26/4 První sv. přijímání:     Slavnost Nejsvětější Trojice

30/5 čtvrtek 18,00     Boží Tělo   - farní kostel

Svatovítská pouť

16/6  - neděle: mše sv. v 8,00 a 10,00 - kostelík sv. Víta


5/7 - pátek 8,30    Svatých Cyrila a Metoděje   

14/7 Kostelní Vydří    -    Panny Marie  Karmelské

1/11   Slavnost všech Svatých

2/11   Dušičky    

24/11   Krista Krále 


Advent 2024-25

1/12       1. adventní neděle

22/12    4. adventní neděle  - Farářova kaplička ve 13,15

 24/12  - úterý : Štědrý den  

                                   Půlnoční:      Rancířov 16,30  - Budkov  22,00 -  Jemnice 24,00  - Půlnoční

25/12  - středa:   Slavnost Narození Páně