Ministranti

Diecézní pouťministrantů na Vranov u Brna 5.5.2018

Východiskem pro ministranty Moravsko-Budějovického děkanátu

je

kostel sv.Kateřiny v Šebrově - start v 9,00

Trasa měří 7 km - v 15,00 mše sv. na Vranově u Brna

s otcem biskupem Vojtěchem

brno.signaly.cz

Jsou borci nejen u oltáře, ale i ve flórbale

Ministranti - hoši od sv.Stanislava

Zveme všechny kluky do party borců, kteří v kostele nezabloudí a u oltáře jsou jako doma.

Scházíme se každý pátek v 16,30 na faře a končíme ve farním kostele na mši sv. v 18,00

Občas také prožijeme společně sobotu a zažíváme různá dobrodružství...