Náboženství na ZŠ

Výuka náboženství:   školní rok 2023- 2024 


                        12,00 - 12,45                13,00 - 13,45              14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ ____________________________________________________________________________

Pondělí              ---------                              4-5. roč.                             8. a 9. roč.           

                                                                          učí se v 2.A                 učí se v 2.A

____________________________________________________________________________

Úterý                 ------------                     -------------                        ---------------

____________________________________________________________________________


 Středa: Budkov 12,00  a 13,00

____________________________________________________________________________

Čtvrtek      1. a 2. roč.                               3 .roč.                           6. a 7. roč.

             - učí se  v 2.A.                           - učí se v 2.A                       - učí se v 2.A

 


 

Katecheté: Hana Ukašíková:     724 968 088      1 a 2 tř.

                

                       Mgr. Josef Brychta:  604 723 830      3 - 9 tř.

 

V případě uvolnění z výuky, pozdního příchodu atd., nás vždy kontaktujte na uvedená čísla.

 

 

"Nechte maličkých přijít ke mně a nebraňte jim,

 neboť takovým patří Boží království."

 

 

Vyučují se děti od první do deváté třídy.

Zapojit se  mohou  ty děti, které rodiče přihlásí na začátku školního roku - viz zápis do seznamu dle ročníků v kostele. ( Po osobní domluvě s farářem je možné i dodatečné začlenění žáka - dle daných dispozic).  Viz Kontakt  

Ve třetí třídě  je výuka zaměřena na přípravu k prvnímu sv. přijímání a svátosti smíření.

( První přijímání se pak koná obvykle o Slavnosti Nejsvětější Trojice).

Učebnice se zapůjčují na rok, pracovní listy a sešity jsou zdarma.

Zápis probírané látky je důležité s dětmi znovu probrat a dovysvětlit potřebné.

Předpokladem pro plnění domácích úkolů jsou texty SZ a NZ - Bible.

Vyučování náboženství pomáhá rodičům při předávání víry dětem a předpokládá taktéž jejich společnou účast na nedělní mši sv.