Náboženství na ZŠ

Výuka náboženství: školní rok 2022- 2023

- výuka probíhá od 5.září 2022

12,00 - 12,45 13,00 - 13,45 14,00 - 14,45

­­­­­­­­­ ____________________________________________________________________________

Pondělí --------- 3. roč. 8. a 9. roč.

učí se v 1.A učí se v 6.A

____________________________________________________________________________

Úterý --------- --------

____________________________________________________________________________


Středa: Budkov 12,00 a 13,00

____________________________________________________________________________

Čtvrtek 1. a 2. roč. 4. a 5 .roč. 6. a 7. roč.

- učí se v 1.A. - učí se v 1.A - učí se v 6.A


Katecheté: Hana Ukašíková: 724 968 088 1 a 2 tř.

Mgr. Josef Brychta: 604 723 830 3 - 9 tř.

V případě uvolnění z výuky, pozdního příchodu atd., nás vždy kontaktujte na uvedená čísla.

"Nechte maličkých přijít ke mně a nebraňte jim,

neboť takovým patří Boží království."

Vyučují se děti od první do deváté třídy.

Zapojit se mohou ty děti, které rodiče přihlásí na začátku školního roku - viz zápis do seznamu dle ročníků v kostele. ( Po osobní domluvě s farářem je možné i dodatečné začlenění žáka - dle daných dispozic). Viz Kontakt

Ve třetí třídě je výuka zaměřena na přípravu k prvnímu sv. přijímání a svátosti smíření.

( První přijímání se pak koná obvykle o Slavnosti Nejsvětější Trojice).

Učebnice se zapůjčují na rok, pracovní listy a sešity jsou zdarma.

Zápis probírané látky je důležité s dětmi znovu probrat a dovysvětlit potřebné.

Předpokladem pro plnění domácích úkolů jsou texty SZ a NZ - Bible.

Vyučování náboženství pomáhá rodičům při předávání víry dětem a předpokládá taktéž jejich společnou účast na nedělní mši sv.